Giàn Phơi Quần Áo Thông Minh

Giàn Phơi Quần Áo Thông Minh là sản phẩm được lắp đặt để phơi quần áo tại loga, ban công, sân thượng rất tiện lợi

Giàn Phơi Quần Áo Thông Minh
Giàn Phơi Quần Áo Thông Minh Đem Đến Tiện Lợi Cho Gia Đình

1. Các Loại Giàn Phơi Quần Áo Thông Minh

Có 4 loại giàn phơi quần áo thông minh chính: Giàn Phơi Treo Trần, Gắn Tường; Điều Khiển; Chữ A

Giàn Phơi Treo Trần
Hình Ảnh Giàn Phơi Treo Trần
Giàn Phơi Xếp Ngang
Hình Ảnh Giàn Phơi Xếp Ngang
Giàn Phơi Điều Khiển
Hình Ảnh Giàn Phơi Điều Khiển
Giàn Phơi Quần Áo Chữ A
Giàn Phơi Quần Áo Chữ A

 

2. Một Số Hình Ảnh Giàn Phơi Quần Áo Chúng Tôi Cung Cấp – Lắp Đặt 

Giàn Phơi H06
Hình Ảnh Giàn Phơi H06
Giàn Phơi H07
Hình Ảnh Giàn Phơi H07
Giàn Phơi H09
Hình Ảnh Giàn Phơi H09
Giàn Phơi H05
Hình Ảnh Giàn Phơi H05
Giàn Phơi H03
Hình Ảnh Giàn Phơi H03

3. Chúng Tôi Lắp Đặt Giàn Phơi Quần Áo Toàn Quốc

0961416958